Bord Bainistíochta / Board of Management

Tá áthas orainn go bhfuil Bord Bainistíochta sa scoil a thugann an-tacaíocht don scoil agus do chúrsaí scoile le cinntiú go bhfaigheann na páistí oideachas d’ard chaighdeán agus le cinntiú gur cuid lárnach de shaol na scoile teanga na Gaeilge agus cultúr na teanga.

Is iontach agus is mór an buntáiste go bhfuil ochtar ar an mBord le slite beatha atá an-difriúil agus sa tslí seo bíonn eolas ag gach duine le tabhairt go cruinnithe boird.

Is Bord an-ghníomhach é:

Tá an Bord fíor-fhlaithiúil ag tairiscint a gcuid ama agus a gcuid buanna go deonach ar son na scoile.

We are delighted to have a progressive and supportive Board of Management who give of their time voluntarily to ensure that our children receive an education of the highest standard and to ensure that our language, An Ghaeilge, and our culture are an integral part of school life.

Our board consists of eight individuals from every walk of life and in this way each member brings a wealth of information to our board meetings.

Our board is an active board:

We are extremely grateful to our board members who give of their time, support, advice and help voluntarily to Scoil Gharbháin.

Baill an Bhoird Bainistíochta / Members of the Board of Management (2023-2027)

Ionadaithe an Phatrúin / Patron's Respresentatives: Siobhán Ní Mhurchú, Michael Lacey.

Cathaoirleach an Bhoird / Chairperson of the Board of Management: Siobhán Ní Mhurchú

Ionadaí na dTuismitheoirí / Parents' Respresentatives : Danny Cunningham, Maria Mc Hugh.

Ionadaí an Bhoird ar Fhoireann Bainistíochta Teagmhais Chriticiúil (FBTC) / Board's Respresentative on the Critical Incident Management Team : Clodagh Beresford Dunne

Oifigeach Sábháilteachta / Safety Officer: le ceapadh/ to be appointed.

Ionadaí na Múinteoirí / Teachers' Respresentative: Áedán Dáire Ó Donghaile

Ionadaí ón bPobal / Respresentative from the Community: Denis O'Donavan, Clodagh Beresford Dunne

(Rúnaí an Bhoird ) Príomhoide na Scoile / (Board's Secretary) School Principal : Silvia Uí Sheanlaoich

Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Scoil Gharbháin,
Clais na Lachan,
Dún na Mainistreach,
Dún Garbhán,
Co Phort Láirge,
Ireland

058 42173


Suíomh / Location
© 2024 Scoil Gharbháin