Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte / Social, Personal and Health Education

Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte / Social, Personal and Health Education

Tá trí shnáith sa churaclam OSPS

 • Mé Féin
 • Mé Féin agus Daoine Eile
 • Mé Féin agus an Domhan Mór

Tacaíonn an clár OSPS le

 • folláine, féinmhuinín agus muintearas a chothú sna páistí
 • taispeáint do na páistí conas bheith freagrach as na rudaí a dhéanann siad féin
 • cabhrú le páistí bheith níos tuisceanaí agus níos báúla leo féin trí chabhrú leo a gcuid mothúchán féin a bhainistiú, a mbuanna aonair a aithint agus a chothú, agus déileáil le hathruithe de chineálacha éagsúla
 • páistí a bheith ina saoránaigh ghníomhacha fhreagracha.

Corp Oideachas 3.jpg


The SPHE curriculum consists of three strands:

 • Myself
 • Myself and others
 • Myself and the wider world

Through the curriculum we aim to

 • foster children’s well-being, self-confidence and sense of belonging
 • develop children’s sense of personal responsibility for their own behaviour and actions
 • promote children’s self-awareness and understanding by helping them to manage their own feelings, to recognise and appreciate individual abilities, and to cope with change of various kinds
 • support children to become active and responsible citizens.
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Scoil Gharbháin,
Clais na Lachan,
Dún na Mainistreach,
Dún Garbhán,
Co Phort Láirge,
Ireland

058 42173


Suíomh / Location
© 2024 Scoil Gharbháin