Naíonra / Preschool

Naíonra / Preschool

Bean iontach –Bríd Uí Shé a bhunaigh Naíonra Garbhán i 1981 agus tá sé ag dul i méid ó shin i leith. Osclaíodh an foirgneamh nua i 2008 –ár mbuíochas ó chroí le Coiste an Naíonra ag an am a dhein éacht le cinntiú go mbeadh gach compord ag a bpáistí agus ag ár leanaí óga sa todhchaí.

Tá trí sheisiún Naíonra againn gach maidin.

8:45 r.n. – 12 i.n. amanta an Naíonra.

Aois ghrúpa – 2 bhl. 8mí- 5bl.

Tá an t-ádh linn go bhfuil foireann láidir ghníomhach ann le Gaeilge ar a dtoil acu. Tagann na páistí ón Naíonra go dtí an scoil agus mar sin is bunchloch na scoile é agus is cuid an-tábhachtach de shaol na scoile an Naíonra. Cruthaíonn an fhoireann atmaisféar álainn taitneamhach Gaelach sa Naíonra agus is léir go mbaineann na leanaí an-taitneamh go deo as a gcuid ama ann. 'Sí an Ghaeilge amháin teanga an Naíonra agus is ann an thosnaíonn ár bpáistí ar an tumoideachas agus déantar cleachtadh ar ‘An Traein’.

Is trí mhodh an tsúgartha a fhoghlaimíonn an páiste sa Naíonra, trí

 • chluichí
 • gaineamh agus uisce
 • ag súgradh le bréagáin
 • rannta agus amhráin.
 • ealaín agus ceardaíocht
 • siúlóidí dúlra
 • cuairt ar an leabharlann agus turasanna sa cheantar mórthimpeall orainn

Sa tslí seo déantar forbairt ar scileanna an pháiste; féinmhuinín an pháiste, tuiscint conas roinnt le páistí eile, cairdeas a dhéanamh agus a chothú, scileanna cumarsáide agus gan dabht teanga na Gaeilge.

Tá an Naíonra cláraithe le Gaeloideachas agus leis an scéim ECCE.

Breis eolais le fáil :

 • Uimhir Teagmhála: 058 42173
 • Ríomhphost: naionragharbhain@gmail.com

Nascanna Úsáideacha

Naíonra.jpg


Bríd Uí Shé – a wonderful lady founded Naíonra Garbhán many years ago in 1981 and our Naíonra has been going from strength to strength ever since. Our new building opened its doors in 2008 –thanks to the fantastic coiste at that time who worked diligently to ensure that their children and future generations would have a permanent structure and every comfort available at their disposal.

We have three morning sessions at present.

Opening hours: 8:45 a.m. – 12 noon.

Age group: 2 years 8 months - 5 years

We are extremely fortunate to have an active and progressive staff, who all speak Irish confidently and fluently. The progression from the Naíonra to Scoil Gharbháin is seamless and therefore the Naíonra is an important foundation and integral part of life in Scoil Gharbháin.

A warm, happy and enjoyable atmosphere is created by our staff and it’s so obvious that the children enjoy the year or years spent in the Naíonra. Gaeilge is the language of the Naíonra and our programme of total immersion begins in the Naíonra, and is continued through to Scoil Gharbháin.

Children in the Naíonra learn through the medium of play

 • Games
 • Sand and water
 • Playing with toys
 • Role play
 • Rhymes and songs
 • Art and crafts
 • Nature walks
 • Visits to the library and excursions in our local community

In this manner our children’s skills for life are nurtured; self-confidence, learning how to share, confidence to initiate a friendship and more importantly to foster that friendship, communication skills and the Irish language proficiency.

Naíonra Garbhán is registered with Gaeloideachas and also with the ECCE scheme.

Additional Information:

 • Contact number: 058 42173
 • naionragharbhain@gmail.com

Useful links

naíonra 2.jpg

Aib
03 2020
Laethanta saoire na Cásca - Easter Holidays
Aib
30 2020
Naíonra: Gymboree
Bealt
04 2020
Saoire Bainc i Mí Bealtaine - May Bank Holiday
Bealt
06 2020
Naíonra - Earth Rhythm Sounds
Bealt
07 2020
Lá Oscailte sa Naíonra - Open Day in the Naíonra
06-Aib-2020
Bhí Rang 6 ag foghlaim faoi bholcáin an tseachtain seo chaite / Last week Rang 6 were learning about volcanoes.
29-Már-2020
Tháinig an ARC ó BIM go Scoil Gharbháin le déanaí agus bhí Rang 6 ar bord / The ARC arrived at Scoil Gharbháin from BIM recently and sixth class were on board.
29-Már-2020
Bhí Rang 6 gnóthach an tseachtain seo ag tarraingt pictiúr de shliabh Everest / Sixth Class were busy this week drawing pictures of Mount Everest.
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Scoil Gharbháin,
Clais na Lachan,
Dún na Mainistreach,
Dún Garbhán,
Co Phort Láirge,
Ireland

058 42173


Suíomh / Location
© 2020 Scoil Gharbháin