Éide Scoile / School Uniform

Éide Scoile / School Uniform

Bíonn ar gach dalta éide scoile a chaitheamh, ní mór nóta a sheoladh chuig an scoil muna bhfuil éide scoile á chaitheamh ag do pháiste. Bíonn cead ag na daltaí éide scoile Corp Oideachais a chaitheamh ar na laethanta go mbíonn Corp Oideachais acu. Beidh eolas ar fáil i Meán Fómhair maidir le laethanta Corp Oideachais dos na ranganna éagsúla.

Every child must wear the school uniform, please provide a note if your child is not wearing the school uniform. The school tracksuit shall be worn on P. E. days. Information on P.E. days for various classes will be given in September.

Éide Foirmeálta Scoile

Éide Scoile Corpoideachais

Éide Scoile Samhraidh

Bríste fada liath nó sciorta liath nó pilirín liath

Geansaí scoile liath nó cairdeagan liath

Léine ghorm

Carbhat dúghorm

Éide Corp Oideachais nua na scoile le fáil ar líne www.ksport.ie, is féidir é a chaitheamh le t-léine bán


Nó is féidir cloí leis an sean éide Corp Oideachas - bríste Corp Oideachais liath, t-léine ghorm, geansaí scoile Corp Oideachais liath.

Bríste gearr bán nó dúghorm nó liath

T-léine ghorm

Geansaí scoile Corpoideachais (seanleagan nó leagan nua)

Roghnach do dhaltaí gach bliain go dtí briseadh na Samhna

Formal Uniform

PE Uniform

Summer Uniform

Grey long trousers or grey skirt or grey pinafore dress

Grey jumper or cardigan

Light blue shirt

Navy tie

Our new school tracksuit is only available online www.ksport.ie, this can be worn with navy/blue/white polo shirt and runners.


Or the pupils can wear the old PE uniform - grey tracksuit, blue polo shirt, grey school PE jumper.

Plain white or navy or grey shorts

Light blue t-shirt

School PE jumper (old or new version)

Optional for pupils until the Halloween mid-term break each year.

Is féidir suaitheantas Scoil Gharbháin (don gheansaí scoile foirmeáilte) a cheannach i Shaws agus siopa Monica’s - i nDún Garbhán. Tá gach gné eile den éide scoile ar fáil i rogha mór de shiopaí.

The Scoil Gharbháin crest (for the formal school jumper) can be purchased from Shaws and Monica’s in Dungarvan. All other items are easily obtained from local retailers.

Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Scoil Gharbháin,
Clais na Lachan,
Dún na Mainistreach,
Dún Garbhán,
Co Phort Láirge,
Ireland

058 42173


Suíomh / Location
© 2024 Scoil Gharbháin