Ráiteas Físe / Vision Statement

Ráiteas Físe / Vision Statement

Is bunscoil lán-Ghaeilge measctha í Scoil Gharbháin, faoi choimirce Dheoise Phortláirge agus an Leasa Mhóir. Fáiltímid roimh gach páiste, beag beann ar chreideamh nó reiligiúin.

Is í fís Scoil Gharbháin ná cultúr páiste-lárnach, ionraic agus ionchuimsitheach a chothú i dtimpeallacht atá spreagúil agus comhoibríoch do gach ball de phobal na scoile.

Tá foireann na scoile tiomanta ar oideachas ar ardchaighdeán trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil do chách, ar mhaithe le tacú le gach dalta buaic a gcumais a bhaint amach.

Cuirtear chun cinn teanga agus cultúr Gaelach i measc phobal na scoile agus mar chuid lárnach d’fhéiniúlacht na ndaltaí.

Déantar cúram d’fhorbairt agus d’fholláine iomlán na ndaltaí.

Spreagtar daltaí le bheith muiníneach agus freagrach, le meas a bheith acu orthu féin agus ar gach éinne eile.

Luachanna na scoile

Ar mhaith le fís na scoile a chur chun cinn, leagtar an-bhéim ar na luachanna seo a leanas:

Teanga agus Cultúr Gaelach

Féiniúlacht

Comhoibriú

Macántacht

Folláine

Ionchuimsitheacht

Comhionannas

Cumarsáid

CruthaitheachtScoil Gharbháin is a mixed gender Irish language immersion primary school, under the patronage of the Catholic Bishop of Waterford and Lismore. We welcome all pupils, regardless of creed or religion.

Scoil Gharbháin's vision is to foster a child-centre culture of inclusion and integrity, in an environment that is cooperative and motivating for all members of the school community.

Our staff are committed to providing excellence in Irish-medium education, in order to support all pupils in reaching their full potential.

The Irish language and culture is fostered among the school community, and as a central part of our pupils' identity.

We cultivate the full development and wellbeing of our pupils.

We nurture confidence and a sense of responsibility in our pupils. We show and expect respect for ourselves and each other.

School Values

In order to cultivate our school vision, we place particular emphasis on the following values:

Irish language and culture

Identity

Cooperation

Integrity

Wellbeing

Inclusiveness

Equality

Communication

Creativity

Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Scoil Gharbháin,
Clais na Lachan,
Dún na Mainistreach,
Dún Garbhán,
Co Phort Láirge,
Ireland

058 42173


Suíomh / Location
© 2024 Scoil Gharbháin